ÜLE-EESTILISED UURINGUD

Üle-eestilisi uuringuid viime läbi veebipaneeli UURi kaudu. UURi paneel koosneb eestimaalastest, kes on vanuses 15-74 aastat, kasutavad Internetti ja on andnud oma nõusoleku küsitlustele vastata. Oleme katnud vastajatega terve Eesti - vastajaskonnas on esindatud nii mehed kui naised, suuremate ja väiksemate Eesti linnade, asulate ning maakohtade elanikud. UURi kaudu teostatavad uuringud on representatiivsed Eesti elanikkonnaga vanuse, soo ja elukoha lõikes.

Veebipaneeli näol on tegemist Eesti jaoks uue ja innovatiivse lähenemisega, mis on aga mujal maailmas osutunud väga edukaks ja usaldusväärseks uuringumeetodiks.


KASUTUSVÕIMALUSED

UURI veebipaneel sobib kasutamiseks paljude erinevate turundusuuringute puhul nagu näiteks:

  • tarbija- ja tooteuuringud
  • brändiuuringud
  • kontseptsiooni testimine
  • hinnauuringud
  • reklaamiuuringud
  • erinevad eel- ja järeltestid jpm.VEEBIUURINGUTE EELISED

 
ÜLE-EESTILISED UURINGUD
VEEBIUURINGUTE EELISED
VEEBIPANEELI KVALITEET
UURI-st MEEDIAS

TELLI Uuri veebipaneeli võimalusi
tutvustav online demo!

E-post: