EELISED TEISTE UURINGUMEETODITE EES

  • Vastajate nõusolek. Kõik vastajad on andnud oma nõusoleku uuringus osalemiseks, küsimustele vastamist ei suruta kellelegi peale - nii on uuringul vastajate jaoks positiivne tähendus.
  • Motiveeritud vastajad. Paneeli liikmeid motiveeritakse ja tasustatakse iga uuringus osalemise eest, mis tagab uurimuse suhtes kõrge huvi ja ankeetide tagasilaekumiste määra.
  • Ausamad vastused. Küsimustele vastamise keskkond on vastaja jaoks neutraalne ja mitte-hierarhiline, puudub küsitleja mõju respondendile.
  • Sobilik delikaatsete teemade jaoks. Turvaline keskkond kodus arvuti taga lubab vastata ka isiklikumatele küsimustele, mida küsitleja juuresolekul käsitleda ei söandata.
  • Vabavastused pikemad ja põhjalikumad.
  • Pildi, video, helilõigu lisamine küsimustikule. Sobib hästi tagasiside küsimiseks toote välimuse, reklaamikampaania jm visuaalsete elementide kohta.
  • Teistest uuringumeetoditest soodsam hind madalate kulude tõttu.
  • Ideaalne juhuks, kui on oluline küsitleda samasid vastajaid mitmeid kordi, näiteks hindamaks tooteid või kampaaniaid enne ja pärast muudatuste sisseviimisi.
  • Kiire uuringutulemuste väljavõte. Andmete sisestamisvajaduse puudumise tõttu saab esmased kokkuvõtvad tabelid kätte väga kiiresti.
  • Reaalajas uurimistulemuste kujunemise jälgimine. Uuringutulemusi on võimalik jälgida jooksvalt, teha vahekokkuvõtteid ja vajadusel muudatusi. Samuti on pidevalt olemas ülevaade valimi täituvusest eri tunnuste raames.

VEEBIPANEELI KVALITEET

 
ÜLE-EESTILISED UURINGUD
VEEBIUURINGUTE EELISED
VEEBIPANEELI KVALITEET
UURI-st MEEDIAS

TELLI Uuri veebipaneeli võimalusi
tutvustav online demo!

E-post: