VEEBIPANEELI KVALITEET

Anname endast parima, et UURI veebipaneeli kasutamine annaks maksimaalselt usaldusväärsed ning üldkogumi suhtes kehtivad tulemused. Sellepärast hoolitseme selle eest, et paneeli liikmeskond oleks võimalikult suur, vastaks erinevate karakteristikute poolest Eesti elanikkonnale ning annaks ausaid vastuseid.

Veebipaneeli liikmed on leitud paljude erinevate kanalite kaudu, nende seas:

 • näost-näkku uuringud
 • veebireklaam
 • liikmete nõusolekul põhinevad andmebaasid
 • trükimeedia
 • liikmete endi soovitused jpm.

Uuringutulemuste kõrge kvaliteet tagatakse järgnevatel viisidel:

 • Näost-näkku toimunud uuringutest ja andmebaasidest leitud liikmete sobivus kinnitatakse uurija poolt
 • E-mailide vastavust tegelikkusele kontrollitakse jooksvalt
 • Iga registreerimise järel kontrollitakse, et liitunu esineks andmebaasis vaid ühekordselt, korduvad kasutajakontod eemaldatakse
 • Ilmselgelt ebakvaliteetseid, tegelikkusele mittevastavaid või vastuolulisi vastuseid andvad kasutajad eemaldatakse veebipaneelist
 • Liiga kiirelt küsimustikule vastavad liikmed eemaldatakse valimist
 • Veebipaneeli liikmete poolt antud (taust-)andmete õigsus tagatakse kontrollküsimuste esitamise teel
 • Igasse uuringusse leitakse valim juhuslikult
 • Mitteaktiivsed veebipaneeli liikmed eemaldatakse andmebaasist
 • Veebipaneeli liikmeid motiveeritakse hoidma oma kasutajaprofiil värskena
 • UURI paneeli kasutatakse vaid uuringute läbiviimiseks, selle liikmeid ei häirita ühegi muu informatsiooniga


UURI-st MEEDIAS

 
ÜLE-EESTILISED UURINGUD
VEEBIUURINGUTE EELISED
VEEBIPANEELI KVALITEET
UURI-st MEEDIAS

TELLI Uuri veebipaneeli võimalusi
tutvustav online demo!

E-post: