Internetiuuringud

Piirkondlikud ning üle- eestilised uuringud 15-74 aastaste elanike seas valimiga 500 ja 1000 inimest. Uuringud on esinduslikud Eesti elanikkonna suhtes ning viiakse läbi meie spetsiaalselt küsitlemiseks loodud veebikeskkonnas. Selline lahendus on madalate kuludega, kiire ja vastajasõbralik.

Reklaamiuuringud

Reklaamiuuringute läbiviimisel kasutame Brandicomi reklaamiuuringute keskkonda ja uuringulahendust.

Spetsiaalne reklaamiuuringute analüüsikeskkondsobib nii kampaaniate eel- kui ka järeltestimiseks.

Reklaamide testimisel kasutame mõõdikuid, mille olulisus ja seos reklaami efektiivsusega on leidnud kinnitust varasemates teaduslikes uuringutes.

Brändiuuringud

Brändiuuringutes keskendume peamistele rahvusvaheliselt tunnustatud mõõdikutele nagu brändi spontaanne ja aidatud tuntus, tarbimistihedus, brändi ja ta peamiste konkurentide kuvand, tarbijate lojaalsus jmt. Võimalik kombineerida brändiuuringut ka konkreetse reklaamikampaania tagasiside või laiema turu-uuringuga.

Personaliuuringud

Pakume organisatsioonidele kvantitatiivseid töötajate rahulolu uuringuid. Anonüümselt täidetavad ankeedid tagavad vastuste aususe ja usaldusväärsuse, samuti kõrgema vastanute osakaalu.

Vajadusel kasutame kombineeritult paberankeete ja online ankeedisüsteemis täitmist. Tulemustest valmib just konkreetse ettevõtte vajadusi arvestav ülevaatlik uuringuaruanne.


Internetipaneel

Oleme võimelised uuringuid läbi viima enamus Euroopa riikides.
Riikides, kus meil enda uuringupaneele veel ei ole, on meil
võimalus kasutada partnerite omi. Partnerite valikul lähtume,
et samad kvaliteedistandardid oleksid tagatud, mis meie
enda uuringute puhul.OÜ Socio Uuringukeskus

E-mail: socio@socio.ee
Tel: +372 56 911 907
Aadress: A.H. Tammsaare tee 63-30, Tallinn 13415

Reg kood: 11120322
KMKR: EE101201313
a/a: 10220043871011